fbpx

Politica de confidențialitate

 

MIMUSH STUDIO SRL tratează cu responsabilitate protecția datelor cu caracter personal. Astfel, vă informăm cu privire la Politica de Confidențialitate a site-ul mimush.eu.

Prin acceptarea informațiilor prezentate în acest document vă exprimați acordul că ați citit, ați înțeles și sunteți de acord, fără limite sau calificare, asupra Politicii de confidentialitate a site-ului www.mimush.eu.

Prezentul text reprezinta declarația de protecție a datelor cu caracter personal a MIMUSH STUDIO SRL care se bazează pe legislația europeană pentru adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR). Declarația noastră privind protecția datelor trebuie să fie lizibilă și ușor de înțeles pentru publicul larg, precum și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, am dori să explicăm mai întâi terminologia utilizată.

În această declarație privind protecția datelor, folosim, între altele, următorii termeni:

DEFINITII

a) Date personale

Datele personale înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la: un nume, la numărul de identificare, datele de locație, la identificator online sau la unul sau mai multe trasaturi fizice, fiziologice, identitatea genetică, economică, culturală sau socială a acelei persoane fizice.

b) Persoana vizată

Orice persoana fizică sau juridică pentru care procesarea datelor cu caracter personal duce la identificarea acesteia.

c) Prelucrarea

Prelucrarea reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează pe datele personale sau pe seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă sunt sau nu efectuate prin mijloace automate: cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

d) Restricționarea prelucrării datelor

Restricționarea reprezinta marcarea datelor cu caracter personal stocate în scopul limitării procesării acestora în viitor.

e) Anonimizarea

Anonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal în așa fel încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anumite persoane fizice ducând astfel la identificarea acesteia.

f) Controlorul de date sau controlor responsabil de prelucrare

Controlorul sau controlorul responsabil de prelucrare este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alții, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal conform legislației Uniunii Europene sau a statului membru.

g) Terța parte

Terța parte este o persoană fizică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism decât persoana vizată sau controlorul, autorizaţi să proceseze date cu caracter personal.

h) Consimțământul

Printr-o declarație afirmativă, înseamnă acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care privesc persoana vizată .

NUMELE SI ADRESA CONTROLORULUI DE DATE

Controlorul în sensul Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), în statele membre ale Uniunii Europene și alte dispoziții referitoare la protecția datelor este:

SC MIMUSH STUDIO SRL
Adresa: Ștefan cel Mare, nr.54, 720049 Suceava, România
Telefon: 0040721110147
Email: contact@mimush.eu
Site web: www.mimush.eu

POLITICA DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Mimush.ro colectează date cu caracter personal furnizate benevol de utilizator/client în scopuri clare şi transparente, precum plasarea comenzilor pe site-ul mimush.eu, transmiterea de oferte prin email ca urmare a abonării la buletinul informatic și comunicarea prin intermediul formularului de contact şi a adreselor de email specificate în pagina web intitulată CONTACT.

Plasarea comenzilor

Clientului  mimush.eu i se va solicita, cu titlu obligatoriu pentru a putea iniţia tranzacţia comercială pe site-ul mimush.eu următoarele date:

  • nume, prenume, adresă de livrare, adresă de comunicare, număr de telefon, adresă de e-mail, data nașterii, zi/lună/an.

În cazul în care clientul refuză să furnizeze datele corecte cerute de vânzător, comanda nu va putea fi livrată.

În cazul în care clientul își modifică datele personale, vânzătorul va fi notificat printr-un e-mail la adresa contact@mimush.eu

SC MIMUSH STUDIO este singurul proprietar al informațiilor colectate pe acest site. Informațiile colectate nu vor fi vândute, schimbate, transferate sau date oricărei alte societăți sau persoane, indiferent de motive, fără consimțământ, altele decât cele necesare pentru îndeplinirea unei cereri și/sau tranzacție, de exemplu pentru a achita o comandă ce necesită folosirea aplicatiei Paypal, aceasta facandu-se in mod anonimizat pentru siguranța datelor dvs.

Aceste date sunt stocate în baza de date pe serverul mimush.ro pe o perioadă nedeterminată de timp sau până la solicitarea dvs. de a şterge aceste date transmisă la adresa  contact@mimush.eu

Orice dispoziții legale obligatorii, în special cele referitoare la perioadele obligatorii de păstrare a datelor necesare desfășurării activității economice (facturi ale clienților, fişe predare-primire marfă etc), nu sunt afectate de această dispoziție și respectă legile în vigoare.

Formularul de contact

Dacă ne trimiteți întrebări prin intermediul formularului de contact sau la adresele de e-mail prezente pe site, vom colecta datele introduse în formular/transmise în email, inclusiv datele de contact pe care le furnizați, pentru a răspunde la întrebarea dvs. și la orice întrebări ulterioare. Contactarea se face benevol si se supune politicii de confidențialitate.

Nu împărtășim aceste informații fără permisiunea dvs și o vom face cu acordul dvs. doar în scopul soluționării cererilor dvs. din formular. Prin urmare, vom prelucra orice date pe care le introduceți în formularul de contact numai cu consimțământul dvs. potrivit legilor în vigoare. Vom păstra datele pe care le furnizați pe formularul de contact până când solicitați ștergerea sau revocați consimțământul pentru stocarea acestora. Puteți să cereți oricând ca aceste date sa fie șterse prin trimiterea unei cereri informale la adresa de e-mail contact@mimush.eu

Abonarea la Newsletter

Primirea buletinului informativ / newsletter se face în urma completării datelor solicitate în formularul de abonare aferent, respectiv adresa de email. Aceasta se face de către utilizator în mod benevol şi se supune politicii de confidențialitate.

Datele preluate de la utilizator în scopul expedierii buletinului sunt folosite în limitele legii, iar mesajele trimise nu sunt nesolicitate și respectă reglementările privind comerţul electronic în ceea ce priveşte comunicarea comercială, cum sunt acestea stabilite de legislația română.

Informațiile colectate nu vor fi vândute, schimbate, transferate sau date oricărei alte societăți sau persoane, indiferent de motive, fără consimțământul dvs.

Renunțarea la primirea buletinului informativ de către utilizator se poate face în orice moment prin folosirea butonului/linkului de dezabonare prezent în conținutul tuturor mesajelor transmise către utilizator.

Canalele de comunicare din mediul social

Mimush.ro comunică cu persoane fizice şi/sau juridice prin intermediul canalelor de comunicare aferente companiei din mediul online al retelelor de socializare precum Facebook, Twitter, Google plus, Instagram. Comunicarea se face doar cu cei care s-au înscris sau urmăresc independent și voluntar postările, mesajele și imaginile pe care SC MIMUSH STUDIO SRL le promovează prin intermediul acestor reţele.

SC MIMUSH STUDIO SRL nu va divulga tertilor identitatea sau conținutul comunicării cu persoanele care contactează firma prin intermediul rețelelor de socializare, decat cu acordul prealabil al persoanei vizate și doar in scopul solutionarii eventualelor probleme semnalate in conținutul textului.

Capacitatea de comunicare cu utilizatorii care urmăresc direct şi voluntar pagina mimush.eu se face restricționat, doar referitor la conținutul mesajului și doar la inițierea utilizatorului.

MIMUSH STUDIO nu va folosi aceste mijloace de comunicare pentru a transmite campanii de marketing direct si nu va iniția comunicarea directă cu utilizatorii. De asemenea, MIMUSH STUDIO nu va copia și nu va crea o bază de date separată cu datele de identificare alte utilizatorilor de pe rețelele de socializare.

Utilizatorul poate oricand si independe sa nu mai urmărești paginile sociale aferente site-ului mimush.ro şi să solicite ștergerea mesajelor care au facut obiectul comunicarii dintre acestea. Acest lucru se va face respectând legile în vigoare şi persoana vizata va fi inştiinţat în prealabil.

SCOPUL ŞI DURATA COLECTĂRII

Datele cu caracter personal colectate direct de mimush.eu sunt stocate pe serverul nostru pentru o perioadă nedeterminată de timp sau până la solicitarea dumneavoastră expresă ca acestea sa fie șterse.

Informaţiile furnizate către MIMUSH STUDIO SRL sunt folosite numai în scopul pentru care au fost transmise (efectuarea comenzilor, trimiterea de mesaje venite prin intermediul formularului de contact de pe site sau prin retelele sociale şi abonarea la newsletter), conform legilor în vigoare. SC MIMUSH STUDIO SRL nu furnizează datele dvs. personale unor terţi și nu face publice sau divulga unor terti datele personale colectate fără acordul explicit al persoanei vizate.

Astfel, dacă v-ați abonat la newsletter , veți primi periodic de la site-ul nostru informații privind noi produse, oferte şi alte materiale informative care au legătură cu site-ul mimush.eu sau care au fost pregătite special pentru a promova produsele mimush.eu. Dacă ne-aţi contactat folosind formularul de contact, informațiile furnizate sunt strict folosite pentru a comunica cu dumneavoastră legat de situația particulară pentru care ne-aţi contactat. Contactarea folosind formularul de contact nu presupune înscrierea dvs. automată la vreun buletin informativ oferit de mimush.eu.

GARANŢII ŞI PROCEDURI CONEXE

SC MIMUSH STUDIO nu garantează securitatea datelor stocate, în schimb garantează că nu va face publice sau nu va transmite unor terţi datele colectate fără acordul prealabil al utilizatorului/clientului. Astfel, MIMUSH STUDIO SRL nu poate fi trasă la raspundere pentru atacurile informatice având ca scop furtul de date personale sau care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea acestor date.

Utilizatorul/clientul poate cere în mod gratuit în orice moment informaţii referitoare la datele personale colectate , precum şi la ștergerea acestor date. Orice astfel de cerere se va trimite prin e-mail la adresa contact@mimush.eu sau prin folosirea mecanismelor special desemnate (dezabonarea de la newsletter se face prin linkul de dezabonare)

MIMUSH STUDIO SRL nu poate fi facută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenţei utilizatorului/clientului privind securitatea și confidenţialitatea contului și parolei sale sau ca urmare a divulgării unui terţ a datelor sale confidenţiale.

MIMUSH STUDIO SRL nu solicită clienţilor sau utilizatorilor săi prin nici un mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/etc) informaţii referitoare la date confidenţiale (cu excepţia datelor solicitate prin mijloacele de colectare enumerate deja, în masura în care aceste date ar putea fi considerate confidenţiale), conturi/carduri bancare sau parole personale.

POLITICA DE DATE COOKIE

Site-ul web al MIMUSH STUDIO SRL colectează o serie de date și informații generale fără caracter personal intitulate cookies , pentru a permite utilizatorului să acceseze site-ul în mod adecvat  , fiind indispensabile funcționării site-ului. Aceste date și informații generale sunt stocate în calculatorul dvs. şi accesate de site-ul mimush.eu ori de câte ori accesaţi site-ul nostru.

SC MIMUSH STUDIO SRL, nu foloseşte cookies personale pentru a urmări performanţa site-ului sau pentru a colecta date privind utilizatorii site-ului în scopuri de marketing sau analiza profilului de utilizator. Mimush.eu foloseşte date de tip cookies de sesiune şi persistente de la Google precum şi cookies instalate de Paypal cu scopul funcţionării optime şi în siguranţă a site-ului mimush.eu

Anumite secţiuni de conţinut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi/furnizori (Ex: news box, un video sau o reclamă). Aceste terţe părţi pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul site-ului şi ele se numesc “third party cookies”, pentru că nu sunt plasate de site-ul nostru. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Datele Cookies sunt fișiere text mici stocate pe computer dvs. și salvate de browserul dvs. şi nu pot fi accesate din exterior decât de site-ul care le-a emis. Acestea sunt folosite pentru pentru a îmbunătății experiența vizitatorului pe site-ul nostru. Cookie-urile nu dăunează computerului și nu conțin virus. Acestea ajută site-ul mimush.eu să fie mai ușor de utilizat, eficient și sigur.

Cookies de funcţionare de sesiune

Majoritatea cookie-urilor pe care le folosim sunt așa-numitele cookie-uri de sesiune setate de site-ul nostru.  Acestea pot fi citite numai de site-ul nostru si imbunatăţesc experienţa utilizatorului pe site. Sunt necesare funcționarii  site-ului web in termenii definiți de lege si sunt șterse automat după încetarea sesiunii de utilizare a site-ului. Aceste informații nu pot fi folosite pentru a identifica un anumit utilizator deoarece nu conțin informații cu caracter personal.

Cookies de funcţionare, persistente, ale Google si WordPress

Aceste tipuri de cookies fac posibilă recunoașterea browserului dvs. atunci când vizitați ulterior site-ul nostru, moment în care site-ul este reconfigurat pentru a afişa conţinutul în funcţie de preferinţele dvs. Cookie-urile persistente sunt stocate de asemenea la nivelul calculatorului dvs și nu sunt șterse atunci când sesiunea de navigare este închisă. Ele rețin detalii referitoare la preferinţele dvs. de autentificare pe cont, limba de afişare etc. Aceste cookie-uri au o durată maximă de 2 ani după care se şterg automat şi o nouă sesiune de cookie-uri este instalată dacă reveniţi pe site-ul nostru. Cookie-urile instalate nu conţin informaţii cu caracter personal şi nu pot fi identificate cu dvs. Personal. Puteți oricand sa le stergeti sau sa va programati browserul pentru a respinge sau a acepta automat anumite cookies.

Cookies de funcţionare persistente instalate de terți, Paypal si WooComerce

Site-ul mimush.eu foloseşte cookies instalate de terţi precum Paypal si Woocomerce necesare funcţionării site-ului, existenta unui  cosul de cumparaturi si procesarea informatiilor aferente platii. Aceste cookie-uri rămân în memoria dispozitivului până când le ștergeți dvs. sau expiră de la sine şi sunt necesare pentru securizarea tranzacțiilor financiare online,  pentru a menține produsele în coşul de cumpărături sau pentru a afişa corespunzător numărul de articole din coş.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Puteți configura browserul să vă informeze despre utilizarea cookie-urilor, astfel încât să puteți decide de la caz la caz dacă acceptați sau respingeți un cookie. În mod alternativ, browserul dvs. poate fi configurat să accepte automat cookie-urile în anumite condiții sau să le respingă întotdeauna sau să le șteargă automat la închiderea browserului , însă dezactivarea modulelor cookie poate limita funcționalitatea site-ului nostru web. Puteţi desigur să ştergeţi dvs. din browserul personal cookie-urile instalate oricând doriţi dvs. , însă acest lucru poate afecta funcţionalitatea site-ului.

Informarea privind datele colectate și stocate

Aveți întotdeauna dreptul de a solicita gratuit informații privind stocarea datelor dvs. Aveți deasemenea dreptul de a solicita corectarea sau ștergerea acestora. Ne puteți contacta în orice moment utilizând adresa contact@mimush.eu dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la problema confidențialității și protecției datelor dvs.

Revocarea consimțământului dvs. pentru prelucrarea datelor dvs.

Multe operațiuni de prelucrare a datelor sunt posibile numai cu consimțământul dvs. expres. Puteți să vă revocați, în orice moment, consimțământul cu efecte viitoare. Un e-mail informal catre contact@mimush.eu prin care faceţi această cerere este suficient. Datele prelucrate înainte de a primi solicitarea dvs. pot fi prelucrate în mod legal.

Opoziția față de e-mailurile promoționale şi campanii de marketing direct

Aveţi dreptul să fiţi inştiinţaţi dacă datele colectate sunt folosite cu scopul campaniilor de marketing direct , în cazul în care nu v-aţi dat acceptul prin înscrierea la newsletter.

Nu veți primi informații nesolicitate de la noi și nu împărtășim datele dumneavoastră colectate fără acordul dvs. expres. Vă puteţi dezabona oricând, uşor de la orice newsletter la care v-aţi abonat pe site-ul mimush.eu , prin accesarea link-ului de dezabonare aflat în conţinutul mailurilor.

În cazul în care MIMUSH STUDIO SRL prelucrează date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării acestor date pentru acest tip de marketing.

MIMUSH STUDIO SRL nu va mai prelucra datele cu caracter personal în cazul contestației sau opoziției din partea dvs., dacă nu putem demonstra motive întemeiate și legitime, pentru prelucrarea lor care ignora interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate cu privire la datele cu caracter personal ale acestora, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale privind contractele comerciale. O astfel de situație poate fi, fără a se limita la aceasta, începerea procedurilor în instanţă în vederea recuperării unor posibile creanțe pe care le aveți fata de compania MIMUSH STUDIO SRL , privind achiziția de produse și nu numai.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele Dvs. cu caracter personal, în modul în care au fost furnizate către MIMUSH STUDIO SRL, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit și de a transmite aceste date altui operator, în mod direct de la MIMUSH STUDIO SRL la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de a depune plângeri la autoritățile de reglementare

În cazul în care a avut loc o încălcare a legislației privind protecția datelor, persoana afectată poate depune o plângere la autoritățile competente de reglementare. Autoritatea de reglementare competentă pentru chestiuni legate de legislația privind protecția datelor este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (mai multe informații găsești pe www.dataprotection.ro).